Arealet af en cirkel

Areal A = π · r²

med π - Pi (tal) omtrent lig med 3,14
Radius = AO = OB = r
Diameter = AB = 2 · r

Eksempel

Lad os tage en cirkel med radius r = 5 cm
Arealet A af en cirkel = π · r² ≈ 3,14 · 5² ≈ 78,5 cm²

Beregn arealet af en cirkel

Radius
Arealet af en cirkel