Arealet af en cirkel

Areal A = π · r²

med π - Pi (tal) omtrent lig med 3,14
Radius = AO = OB = r
Diameter = AB = 2 · r

Eksempel

Lad os tage en cirkel med radius r = 5 cm
Arealet A af en cirkel = π · r² ≈ 3,14 · 5² ≈ 78,5 cm²

Beregn arealet af en cirkel

Radius
Arealet af en cirkel

Definition af en cirkel :

Geometisk figur, som udgøres af uendelige mange punkter i en bestemt afstand (radius) fra et centrum.
Cirklen er den eneste plane geometriske form, som udviser fuld rotationssymmetri omkring et punkt og tillige dén figur, der omslutter det største areal i forhold til periferiens længde.

Ordforråd

Radius

r = AB
r: radius er længden fra centrum til et punkt på cirklen.

Diameter

d = AC
d: diameteren går gennem centrum og forbinder to punkter på cirklen.
Diameter = 2 ⋅ r

Korde

k = EF
k: en korde er et linjestykke, der forbinder to punkter på cirklen. En korde er et linjestykke, der forbinder to punkter på en cirkel eller en kurve.

Cirkelbue

b: en cirkelbue er en del af cirklens omkreds. En cirkelbue er et linjestykke, som er en del af en cirkelperiferi. Normalt vil en cirkelbue være defineret som et antal grader af cirkelperiferien. En cirkelbue på 360 grader er bare hele cirkelens periferi.

Tangent

t: en tangent er en linje, der rører cirklen i et punkt. Tangenten står vinkelret på radius i punktet, hvor den rører cirklen.