Arealet af et rektangel

Area A = a · b

AB = DC = længden = b
AD = BC = bredden = a

Eksempel

ABCD er et rektangel med længde b = 8 cm og bredde a = 4 cm
Areal A af et rektangel = a · b = 4 · 8 = 32 cm²

Beregn areal af rektangel

Længde
Bredde
Areal af rektanglet


Definition af et rektangel :
Et rektangel er karakteriseret ved at de 4 hjørner alle skal være vinkelrette (90 grader), og at de modstående sider er parallelle og parvis lige lange.

Arealet for et rektangel:
Arealet af et rektangel udregnes ved at gange de to sider med hinanden.
En diagonal deler et rektangel ind i to retvinklede trekanter.