Arealet af et rektangel

Area A = a · b

AB = DC = længden = b
AD = BC = bredden = a

Eksempel

ABCD er et rektangel med længde b = 8 cm og bredde a = 4 cm
Areal A af et rektangel = a · b = 4 · 8 = 32 cm²

Beregn areal af rektangel

Længde
Bredde
Areal af rektanglet

Definition af et rektangel

Et rektangel er karakteriseret ved at de 4 hjørner alle skal være vinkelrette (90 grader), og at de modstående sider er parallelle og parvis lige lange.
Et rektangel er en firkant, hvor alle vinkler er 90 grader.
Et rektangel er en firkant, hvor de modstående sider (siderne overfor hinanden) er lige lange. Alle 4 vinkler er 90 grader.
Et rektangel er en firkant, en figur med fire sider. Et rektangel er karakteriseret ved at de 4 hjørner alle skal være vinkelrette (90 grader), og at de modstående sider er parallelle og parvis lige lange.
Et rektangel er en plan firkant, hvori modstående sider er lige lange, og alle fire vinkler er rette (90°).

Arealet for et rektangel:
Arealet af et rektangel udregnes ved at gange de to sider med hinanden.
En diagonal deler et rektangel ind i to retvinklede trekanter.

Man finder arealet ved at gange længden med bredden.
Modstående sider i et rektangel har den samme længde.

Vi finder arealet, ved at gange rektanglets højde og bredde med hinanden.
For at finde arealet af et rektangel skal vi gange længden med bredden.
Arealet af et rektangel udregnes ved at gange de to sider med hinanden.
Et rektangle er firkant hvor alle fire vinkler er rette og de modstående sider parvis lige lange.