Arealet af en trapez

Areal A =
(a + c) · h / 2

DA = sidelængde c
CB = sidelængde a
Højde = h

Eksempel

ABCD er en trapez. Dens store base b måler 8 cm, dens lille base c er 4 cm og dens højde h er 3 cm lang.
Arealet A af en trapez ABCD =
(a + c) · h / 2
=
(8 + 4) · 3 / 2
=
12 · 3 / 2
= 18 cm²

Beregn arealet af en trapez

Sidelængde a
Sidelængde c
Højde h
Arealet af en trapez

Definition af en trapez

Et trapez er en firkant, hvor to af siderne er parallelle.
Et trapez er en firkant hvor mindst ét par sider er parallelle.

Et trapez er en firkant, altså en figur indenfor geometri med fire sider. Det eneste vi kræver, for at kunne kalde en firkant et trapez, er at mindst to af siderne er parallelle.

For at beregne arealet af en trapez, har du behov for at kende til trapezens to sider samt højden.
Areal af trapez beregnes ud fra højden og den gennemsnitlige længde af de to parallelle sider.
For at udregne arealet af et trapez har vi altså brug for at finde højden. Højden er længden af et linjestykke, der går vinkelret fra den ene af de parallelle linjer til den anden.

En trapez er en firkant, hvor én eller flere sider er parallelle.

Hvis de to andre sider også er parallelle, er dette trapez samtidig et parallelogram.
Et trapez med to par af parallelle sider kaldes et parallelogram.

Hvis to sider er parallelle og de andre to er lige lange, kaldes trapezet ligebenet.
Et trapez der har en ret vinkel, kaldes retvinklet.