Arealet af en trapez

Areal A =
(a + c) · h / 2

DA = sidelængde c
CB = sidelængde a
Højde = h

Eksempel

ABCD er en trapez. Dens store base b måler 8 cm, dens lille base c er 4 cm og dens højde h er 3 cm lang.
Arealet A af en trapez ABCD =
(a + c) · h / 2
=
(8 + 4) · 3 / 2
=
12 · 3 / 2
= 18 cm²

Beregn arealet af en trapez

Sidelængde a
Sidelængde c
Højde h
Arealet af en trapez