Arealet af et parallelogram

Areal A = b · h

Hvor b er grundlinjen, og h er højden

Eksempel

ABCD er et parallelogram med grundlinje b = 6 cm og højde h = 3 cm
Areal A af et parallelogram ABCD = b · h = 6 · 3 = 18 cm²

Beregn areal af parallelogram

Grundlinje b
Højde h
Areal af parallelogram

Definition af et parallelogram

Et parallelogram er en firkant, hvor siderne er parvist parallelle.
Et parallelogram er en firkant hvori modstående sider er parallelle.
Et parallelogram er en firkant, altså en figur indenfor geometri med fire sider. Navnet parallelogram henviser til at denne figur i geometrine består af parvis parallelle sider.
Et parallelogram er en firkant, hvor de modstående sider (siderne overfor hinanden) er parallelle og lige lange, og de modstående vinkler er lige store.

Formlen for arealet af et parallelogram er grundlinje gange højde.
Man finder arealet af parallelogrammet ved at gange højden med grundlinjen.
For at beregne arealet af et paralellogram, har du behov for at kende til paralellogrammets højde og grundlinje.

Et parallelogram hvor alle fire sider har samme længde kaldes en rombe, og en rombe hvor alle fire vinkler er ens (rette vinkler) er et kvadrat.

Et parallelogram har 4 sider og 4 vinkler.
I et parallelogram er de modstående sider lige lange.

Højden står vinkelret på grundlinien.