Arealet af et parallelogram

Areal A = b · h

Hvor b er grundlinjen, og h er højden

Eksempel

ABCD er et parallelogram med grundlinje b = 6 cm og højde h = 3 cm
Areal A af et parallelogram ABCD = b · h = 6 · 3 = 18 cm²

Beregn areal af parallelogram

Grundlinje b
Højde h
Areal af parallelogram