Omregn Fahrenheit til Celsius


Temperatur (grader Fahrenheit):
Temperatur (grader Celsius):

Lommeregneren giver dig mulighed for at konvertere fahrenheit til celsius.

Udfør den omvendte beregning: omregne Celsius til Fahrenheit

T°C = (T°F - 32) x 5/9
T°C = (T°F - 32) / 1.8

T°C = temperatur i grader Celsius
T°F = temperatur i grader Fahrenheit
0°C = 32°F

For at konvertere temperaturer i grader Fahrenheit til Celsius skal du trække 32 fra og dividere med 5/9.

Eksempel

Vi skal konvertere en temperatur T på 50°F.
Temperatur T = 50°F T°C = (T°F - 32) x 5/9
T = 50°F = (50-32) x 5/9 = 18 x 5/9 = 10°C

Fahrenheit til Celsius-diagram

Omregn Fahrenheit til Celsius:

-459.67°F = -273.15°C - absolut temperatur
-20°F = -28.89°C
-10°F = -23.33°C
0°F = -17.78°C
10°F = -12.22°C
20°F = -6.67°C
30°F = -1.11°C
32°F = 0°C - vands fryse-/smeltepunkt
40°F = 4.44°C
50°F = 10°C
60°F = 15.56°C
70°F = 21.11°C
80°F = 26.67°C
90°F = 32.22°C
98,6°F = 37°C - gennemsnitlig kropstemperatur
100°F = 37.78°C
212°F = 100°C - vands kogepunkt

Celsius

Graden Celsius (symbol: °C) er en temperaturenhed på Celsius-skalaen. Graden Celsius Den er opkaldt efter den svenske astronom Anders Celsius (1701-1744), som udviklede en lignende temperaturskala.

Hvad er forskellen mellem Fahrenheit og Celsius?

Fahrenheit- og Celsius-skalaerne er de to mest almindelige temperaturskalaer. Fahrenheit (°F) er et mål for temperatur. Celsius (°C) er et andet mål for temperatur. Celsius bruges i de fleste lande i verden, undtagen i USA.

Vand koger ved 212°F, og vand koger ved 100°C. 212°F = 100°C = vandkogepunkt
Vand fryser ved 32°F, og vand fryser ved 0°C. 32°F = 0°C = vandets frysepunkt
I Fahrenheit-skalaen fryser vand ved 32 grader og koger ved 212 grader.

Fahrenheit er opkaldt efter fysikeren Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736). Daniel Gabriel Fahrenheit var den tyske fysiker, der opfandt kviksølvtermometeret i 1714. Han opfandt alkoholtermometeret i 1709 og kviksølvtermometeret i 1714. Desuden udviklede han Fahrenheit-temperaturskalaen.

De temperaturskalaer, vi er mest vant til at bruge i vores daglige liv, er Celsius (°C eller grader Celsius) og Fahrenheit (°F eller grader Fahrenheit).