Omregn Celsius til Fahrenheit


Temperatur (grader Celsius):
Temperatur (grader Fahrenheit):

Lommeregneren giver dig mulighed for at konvertere celsius til fahrenheit.

Udfør den omvendte beregning: omregne Fahrenheit til Celsius

T°F = T°C x 9/5 + 32
T°F = T°C x 1.8 + 32

T°C = temperatur i grader Celsius
T°F = temperatur i grader Fahrenheit
0°C = 32°F

For at omregne temperaturer i grader Celsius til Fahrenheit skal du gange med 1,8 (eller 9/5) og lægge 32 til.

Eksempel

Vi skal omregne en temperatur T på 19°C.
Temperatur T = 19°C T°F = T°C x 9/5 + 32
T = 19°C = 19 x 9/5 + 32 = 34.2 + 32 = 66.2 °F

Celsius til Fahrenheit-diagram

Omregn Celsius til Fahrenheit:

-273.15°C = -459.67 °F - absolut temperatur
-20°C = -4°F
-10°C = 14°F
0°C = 32°F - vands fryse-/smeltepunkt
1°C = 33.8°F
5°C = 41°F
10°C = 50°F
15°C = 59°F
16°C = 60.8°F
17°C = 62.6°F
18°C = 64.4°F
19°C = 66.2°F
20°C = 68°F
21°C = 69.8°F
22°C = 71.6°F
23°C = 73.4°F
24°C = 75.2°F
25°C = 77°F
30°C = 86°F
37°C = 98.6°F - gennemsnitlig kropstemperatur
40°C = 104°F
50°C = 122°F
60°C = 140°F
70°C = 158°F
80°C = 176°F
90°C = 194°F
100°C = 212°F - vands kogepunkt

Celsius

Graden Celsius (symbol: °C) er en temperaturenhed på Celsius-skalaen. Graden Celsius er opkaldt efter den svenske astronom Anders Celsius (1701-1744), som udviklede en lignende temperaturskala.
Celsius, også kaldet celsius, er en skala baseret på 0° for vands frysepunkt og 100° for vands kogepunkt.

Hvad er forskellen mellem Celsius og Fahrenheit?

Fahrenheit- og Celsius-skalaerne er de to mest almindelige temperaturskalaer. Fahrenheit (°F) er et mål for temperatur. Celsius (°C) er et andet mål for temperatur. Celsius bruges i de fleste lande i verden, undtagen i USA.

Celsius er opkaldt efter astronomen Anders Celsius (1701-1744). Fahrenheit er opkaldt efter fysikeren Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736).

Vand koger ved 100°C, og vand koger ved 212°F. 100°C = 212°F = vandkogepunkt
Vand fryser ved 0°C, og vand fryser ved 32°F. 0°C = 32°F = vandets frysepunkt

Typer af temperaturskalaer

Der er forskellige typer temperaturskalaer:

Fahrenheit-skala

Fahrenheit-skalaen for temperatur er den almindelige form for temperaturmåling, der bruges i USA. Fahrenheit temperaturskalaen er baseret på 32 grader for vands frysepunkt og 212 grader for vands kogepunkt. Fahrenheit-skalaen er en temperaturskala, der er baseret på frysepunktet for vand ved 32°F og kogepunktet for vand ved 212°F.

Celsiusskala

Nul grader Celsius er defineret som 273,15 K. Celsius-skalaen har 100 grader mellem kogende vand og frysning, mens Fahrenheit har 180 grader. Celsius-skalaen forbliver en Celsius-skala, hvor der er 100 grader fra frysepunktet (0°C) og kogepunktet (100°C) for vand.

Kelvin-skala

Kelvin temperaturskala er en temperaturskala med et absolut nul, under hvilket temperaturer ikke eksisterer. Den begynder ved det absolutte nulpunkt (-273,15°C). På Kelvin-skalaen er det absolutte nul (0 K) den temperatur, ved hvilken volumenet af en gas bliver nul.

Rankineskala:

Rankine-skalaen er en absolut skala for termodynamisk temperatur. Både Kelvin- og Rankine-skalaen har nulværdier ved det absolutte nul.