Omregn km/t til knob


Hastighed (i km/t):
Hastighed (i knob):

Lommeregneren giver dig mulighed for at konvertere km/t til knob (eller sømil).

Udfør den omvendte beregning: omregn knob til km/t

1 km/t = 0,539957 knob (ca. lig med)
1 knob = 1,852 km/t

Eksempel

Vi skal omregne en hastighed på 50 km/t i knob.
Hastighed = 50 km/t
1 km/t = 0,539957 knob
Hastighed = 50 km/t = 50 x 0,539957 = 27 knob

Km/t til knobdiagram

Konverter km/t til knob:

1 km/t = 0,54 knob
10 km/t = 5,4 knob
20 km/t = 10,8 knob
30 km/t = 16,2 knob
40 km/t = 21,6 knob
50 km/t = 27 knob
60 km/t = 32,4 knob
70 km/t = 37,8 knob
80 km/t = 43,2 knob
90 km/t = 48,6 knob
100 km/t = 54 knob

Knuden er måleenheden for bådens hastighed.
Knob svarer til hastigheden af fly og både.
1 knob = 1 sømil i timen = 6076 fod i timen
1 mph = 1 mile i timen = 5280 fod i timen

For at konvertere en måling i kilometer i timen til en knudemåling skal du gange hastigheden med 0,539957 (ca.).

For at gå videre

Knop er defineret som én sømil i timen og bruges til at måle hastighed. I luftfarts- og nautiske verdener bruges knob ofte i stedet for miles i timen (mph) eller kilometer i timen (kph), fordi de er nemmere at navigere med. En knude er en hastighedsenhed, der binder direkte ind i det globale koordinatsystem for bredde- og længdegrader.

En sømil er mål for afstand, der bruges til sø- og luftnavigation. Det bruges til at måle afstanden tilbagelagt gennem vandet. Sømilen er baseret på bredde- og længdegrad.