Arealet af et kvadrat

Areal A = a · a = a2

AB = Sidelængden = a
AB = BC = CD = DA

Eksempel

ABCD er et kvadrat med sidelængden a = 5 cm
Arealet A af et kvadrat = a · a = 5 · 5 = 25 cm²

Beregn arealet af et kvadrat

Sidelængden a
Arealet af et kvadrat