Arealet af et kvadrat

Areal A = a · a = a2

AB = Sidelængden = a
AB = BC = CD = DA

Eksempel

ABCD er et kvadrat med sidelængden a = 5 cm
Arealet A af et kvadrat = a · a = 5 · 5 = 25 cm²

Beregn arealet af et kvadrat

Sidelængden a
Arealet af et kvadrat

Definition af et kvadrat

Et kvadrat er en figur, hvor alle 4 sider er lige lange og hvor siderne står vinkelret på hinanden.
Et kvadrat er en firkant, hvor alle siderne er lige lange. De 4 vinkler i kvadratet er alle 90 grader.
Et kvadrat er en firkant, hvori alle sider er lige lange, og alle fire vinkler er rette (90°).

Et kvadrat er en firkant, altså indenfor geometrien en figur med fire sider. Et kvadrats sider er alle fire lige lange, og hvert hjørne har en vinkel på 90 grader.

Et kvadrat består dermed ligesom et rektangel af fire retvinklede hjørner, men i et rektangel er det kun de modstående sider der er parvis lige lange.

Arealet for et kvadrat:
Side gange side.
Dette skrives A = a · a eller a.

Et kvadrat er defineret ved at være en firkant, hvor alle fire sider er lige store og hvor alle 4 vinkler er præcis 90 grader.

I et kvadrat er alle sider lige lange. Vi kan kalde denne længde "a". For kvadrat og rektangel beregnes areal på samme måde. Da højden og bredden af et kvadrat er det samme skal vi bare gange "a" med sig selv for at få arealet.