Arealet af en rombe

Areal A =
d1 · d2 / 2

Diagonallængde d1 = AC
Diagonallængde d2 = AB
Sidelængde = AB = BC = CD = DA = s

Eksempel

ABCD er en rombe. Dens diagonale d1 måler 8 cm og dens diagonale d2 måler 3 cm.
Arealet A af en rombe =
d1 · d2 / 2
=
8 · 3 / 2
= 12 cm²

Beregn areal af en rombe

Diagonallængde d1
Diagonallængde d2
Arealet af en rombe