Arealet af en rombe

Areal A =
d1 · d2 / 2

Diagonallængde d1 = AC
Diagonallængde d2 = AB
Sidelængde = AB = BC = CD = DA = s

Eksempel

ABCD er en rombe. Dens diagonale d1 måler 8 cm og dens diagonale d2 måler 3 cm.
Arealet A af en rombe =
d1 · d2 / 2
=
8 · 3 / 2
= 12 cm²

Beregn areal af en rombe

Diagonallængde d1
Diagonallængde d2
Arealet af en rombe

Definition af en rombe

En rombe (ses undertiden stavet rhombe) er et parallelogram, hvor alle fire sider har samme længde.
Det gælder, at to modstående sider er parallelle.
En rombe (kan også staves rhombe) er en firkant, altså indenfor geometrien en figur med fire sider.

En rombe er et skævt kvadrat og minder meget om et parallelogram (som er et skævt rektangel).
Rhomben er dog nemmere at regne på, fordi alle sider er lige lange, ligesom kvadratets.

Ligesom et kvadrat er alle sider i en rombe lige lange og ligesom i et parallelogram er hver side parallel med den modstående side. Diagonalernes skæringspunkt er også deres halveringspunkt.

Vi udregner normalt arealet af en rombe ved først at vælge en grundlinje, hvilket kan være enhver af siderne, og dernæst at finde højden af romben. Højden er længden af en linje trukket vinkelret fra grundlinjen til dens parallelt modstående side.

En rombe er en firkant, hvor de fire kanter er lige lange. En rombe kan også beskrives som et parallelogram, hvor diagonalerne står vinkelret på hinanden.