Arealet af en trekant

Areal A =
g · h / 2

CB = grundlinjen = g
h = højden

Eksempel

ABC er en trekant med grundlinjen g = 5 cm og højden h = 2 cm
Areal A af en trekant ABC =
g · h / 2
=
5 · 2 / 2
= 5 cm²

Beregn arealet af en trekant

Grundlinjen
Højden
Arealet af en trekant