Arealet af en trekant

Areal A =
g · h / 2

CB = grundlinjen = g
h = højden

Eksempel

ABC er en trekant med grundlinjen g = 5 cm og højden h = 2 cm
Areal A af en trekant ABC =
g · h / 2
=
5 · 2 / 2
= 5 cm²

Beregn arealet af en trekant

Grundlinjen
Højden
Arealet af en trekant

Definition af en trekant

En trekant er en polygon med tre vinkler (hjørner) og tre sider.
En trekant er en polygon sammensat af tre linjestykker, kaldet trekantens sider eller kanter, der parvis mødes i trekantens tre hjørner, også kaldet vinkelspidser.
En trekant er, som navnet afslører, en figur med tre kanter. Det vil sige en figur med tre hjørner (vinkler) og tre sider (kanter).

For at beregne arealet af en trekant, har du behov for at kende til trekantens højde og grundlinje.
Arealet af en trekant finder du ud fra en formel, hvor du ganger en 1/2 med højden gange grundlinjen. Areal-formlen er den samme uanset hvilken slags trekant, du har at gøre med.

Vinkelsummen i en trekant er 180°. Summen af de tre vinkler i en trekant er altid 180 grader. Dette benævnes trekantens vinkelsum.

En ligesidet trekant

I en ligesidet trekant er alle sider lige lange hvilket medfører at alle vinkler også skal være lige store. Dermed er hver af vinklerne 60°.

En ligebenet trekant

I en ligebenet trekant er 2 af siderne lige lange, og dermed er også 2 af vinklerne lige store, og spidse.

En retvinklet trekant

En retvinklet trekant har en ret vinkel, altså en vinkel som er 90∘. Der kan kun være én ret vinkel i en trekant, da vinkelsummen af to rette vinkler er 180∘, hvilket ville betyde at den sidste vinkel skulle være 0∘ og så er det jo ikke en trekant.